Back

Η τέχνη της Διοίκησης – Αρχές Managment

Οι Οργανισμοί – Επιχειρήσεις προκύπτουν επειδή τα άτομα δεν μπορούν, δεν θέλουν ή δεν είναι εφικτό να επιτύχουν τους στόχους τους μόνα τους. Διοίκηση είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθάει τα άτομα να επιτύχουν τους στόχους τους από κοινού.

120,00 

Facebook
Email

Βεβαίωση Παρακολούθησης:
Χορηγείται από την PRESTIGE Seminars μέλος του ομίλου PRESTIGE
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
Οικονομολόγος, BSc & Msc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων,Πιστοποιημένος Εισηγητής Σεμιναρίων με 15ετή εμπειρία στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Τραπεζικό Στέλεχος με 20ετή εμπειρία, μέτοχος και Γενικός Διευθυντής της PRESTIGE GROUP

Εγγραφές: Όλο το χρόνο

Διάρκεια: 32 ώρες

Τιμή: €120.00

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από 18 ετών και άνω, που έχουν μια θεωρητική ή πρακτική εμπειρία ή θέλουν να μπουν στον κόσμο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι Οργανισμοί – Επιχειρήσεις προκύπτουν επειδή τα άτομα δεν μπορούν, δεν θέλουν ή δεν είναι εφικτό να επιτύχουν τους στόχους τους μόνα τους. Διοίκηση είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθάει τα άτομα να επιτύχουν τους στόχους τους από κοινού.

Το σεμινάριο αυτό, παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση των ευκαιριών και των προκλήσεων που εμπλέκονται τόσο στο στην περίπτωση του «διοικώ» όσο και στην περίπτωση του «διοικούμαι», προκειμένου να υπάρχει μια πιο αποτελεσματική συμβολή στις επιχειρήσεις – εταιρίες που συμμετέχετε ή πρόκειται να συμμετέχετε. Θα προσεγγίσουμε την επιχείρηση ως «σύστημα», πράγμα που σημαίνει ότι θα εξετάσουμε το πώς η Διοίκηση αντιμετωπίζει πολλαπλές πτυχές σε μια επιχείρηση, που συμπεριλαμβάνουν το περιβάλλον, τη στρατηγική, τη δομή, την κουλτούρα, τα καθήκοντα, τους ανθρώπους και τις ομάδες, καθώς και το πώς οι διευθυντικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς αλληλοεπιδρούν με τις αποφάσεις σε κάθε έναν από τους άλλους

Ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος γίνεται είτε δια ζώσης είτε με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συγκεκριμένα, με την μεικτή χρήση της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

1. ΟΡΙΣΜΟΣ MANAGEMENT
1.2. Ηenry Fayol
1.3. E.F.L Brech
1.4. Harold Koontz
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT
2.1. Προγραμματισμός
2.2. Οργάνωση
2.3. Στελέχωση
2.4. Ηγεσία
2.5. Συντονισμός
2.6. Αναφορά- Επικοινωνία
2.7. Προϋπολογισμός
2.8. Έλεγχος
2.8.1. Διοικητικός
2.8.2. Διαχειριστικός
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (Θεωρία & Εφαρμογές)
3.1.Διοίκηση ή Διεύθυνση των ανθρώπων (Leading)
3.1.1. Θεωρίες Χ και Υ
3.1.2. Διοικητικό Πλέγμα
3.1.3. Τέσσερα Συστήματα Διοίκησης
3.2.Προγραμματισμός (Planning),
3.2.1. Η έννοια της στρατηγικής
3.2.2. Οι φάσεις του στρατηγικού προγραμματισμού
3.2.3. Η ανάλυση P.E.S.T.
3.2.4. Η ανάλυση S.W.O.T.
3.3.Οργάνωση (Organizing)
3.3.1. Είδη Οργανωτικής Δομής
3.4.Έλεγχος (Controlling)
3.5.Συντονισμός (Coordination)
3.6.Στελέχωση (Staffing)
4. ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ
4.1.Η επιστημονική σχολή της Διοίκησης (F. Taylor)
4.2.H κλασική διοικητική θεωρία (H. Fayol)
4.3. Γραφειοκρατικό πρότυπο (Μ Weber)
4.4.Η σχολή της συμπεριφοράς (Ε. Μayo)
4.5.Kίνηση ανθρωπίνων σχέσεων (D. Mc Gregor)
4.6.H θεωρία των συστημάτων
5. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ
6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ MANAGER
7. ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ MANAGER
8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
8.1.Επίλογος Σεμιναρίου
8.2.Αξιολόγηση Σεμιναρίου
8.3.Test αξιολόγησης συμμετεχόντων

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 120€. Η καταβολή του ποσού γίνεται εφάπαξ.

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών βημάτων.

ΒΗΜΑ 1ο – Υποβολή αίτησης εγγραφής

Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας

(prgseminars.gr) ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της PRESTIGE.

ΒΗΜΑ 2ο – Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών

Υποβολή κάποιο εκ των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.

1.Βιογραφικό σημείωμα

2.Φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου.

3.Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν στην εκπτωτική πολιτική.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

  • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση seminars@prg.gr

ΒΗΜΑ 3ο – Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ενημέρωση μετά την αίτηση)

Στο τέλος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε τεστ αξιολόγησης με τη μορφή πολλαπλών απαντήσεων (multiple choice).

Μάθε περισσότερα!​

 

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Επιλεγμένο Πρόγραμμα: Η τέχνη της Διοίκησης – Αρχές Managment
Πατώντας "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" συναινώ στο ότι η PRGSeminars και οι συνεργάτες της μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου σχετικά με υπηρεσίες τους και να επεξεργαστούν για τους σκοπούς της επικοινωνίας μας τα στοιχεία που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου. Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του PRGSeminars.gr και έχω λάβει πλήρη γνώση των εν λόγω όρων.